top of page
Water Purifier & Glass

„WATER MANAGEMENT“

Prvním krokem je komplexní posouzení nakládání s vodními zdroji.

Z místního šetření a dodaných dat vzniká studie proveditelnosti, která obsahuje provozní doporučení a případně předběžný projekt.

Součástí nabídnutého řešení pak obvykle bývá dodávka následujících služeb a technologie:

 • Vyhledání náhradních a posilovacích zdrojů vody (hydrogeologický průzkum)

 • Sanace existujících vodních zdrojů (inspekce a čištění vrtů, studní)

 • Úprava vody z povrchových zdrojů (řek, studní, vrtů), včetně mobilních řešení (kontejnery)

 • Odstranění selektivního znečištění (filtrace, ultrafiltrace, reversní osmóza)

 • Změkčování a úprava vody (vč. pitné vody z řadu)

 • Recyklační technologie pro odpadní a šedé vody, zejména pro bazény, wellness a koupaliště

 • Technologie pro nakládání s dešťovou vodou (retence, vsaková dlažba)

 • ČOV do 5000 ekv. obyv.

 • Intenzifikace ČOV (membránová technologie)

 • Odvodnění kalů

 • Dodávka vodojemů a nádrží

 • Zajištění financování projektů nad 1 MIO CZK

 

Technologickými garanty jsou spol. ASIO Tech, WaterLife, Hutira nebo Prefa Brno. Mezi partnery pro financování pak patří SberBank, UniCapital a další.

Jako vedlejší produkt nabízíme i jedinečnou, bezchlórovou dezinfekci na bázi polymeru, využitelnou nejen k sanitaci vody.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
bottom of page